Strategi

Design

Design skaber forandring og innovation i en virksomhed. Design giver kommunikationen form, så indholdet og værdierne kommer til syne og markeres i et stærkt brand.

Design er implicit kommunikation. Gennem et helhedsorienteret syn på virksomhedens aktiviteter og mål, løser 11Design opgaverne, så der er sammenhæng og kontinuitet på tværs af virksomhedens kommunikationskanaler og medier. Dette kræver indsigt og kompetencer indenfor flere designdiscipliner – grafisk design, digital design, emballage design og indretningsdesign.