Strategi

Designstrategi og kommunikation

Designstrategien er grundlaget for den kommunikation, der giver organisationen sin profil overfor medarbejdere, kunder og omverden. 11Design har gennem mange års erfaring udviklet en gennemprøvet designstrategisk proces, som gennem konsekvent kreative arbejdsprocesser med stor sikkerhed giver den enkelte organisation den markante profil, der tilfredsstiller ambitionerne.

På baggrund af interviews, egne oplevelser og analyser anskueliggør 11Design organisationens designstrategiske muligheder. Dette sker ved hjælp af kreative åbninger, som både i ord og visuelle eksempler viser alternative bud på hvordan strategien kan gøres levende. Med afsæt i designstrategien udarbejder 11Design et designprogram, der understøtter og synliggør organisationens brand. Designprogrammet udgør fundamentet i organisationens kommunikationsplatform, og styrker identiteten internt overfor medarbejdere og samarbejdspartnere og den eksterne profil overfor interessenter og omverden.

Designet kommer til live når det kommunikerer organisationens løfte til interessenterne, således at organisationens brand gradvist opbygges. 11Design opfatter et brand, som et løfte der holdes. Er kundernes oplevelse bedre end det som loves, styrkes jeres organisations brand. Hvis kundernes oplevelse er dårligere end det der loves, svækkes organisationens brand.

Med udgangspunkt i designstrategien udvikler 11Design den kommunikationsplatform, som den enkelte organisation kan anvende som retningslinie og inspiration for al kommunikation.